ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទហ » ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនវេជ្ជសាស្ត្រសៀសពាណិជ្ជបរិបូណ៌ខូអិលធីឌី

ផលិតផលរបស់យើងរាប់បញ្ចូលឧបករណ៍វះកាត់ម៉ាស៊ីនស្កេនអ៊ុលត្រាសោនគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ទារកគឺជាកម្លាំងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគុណភាពបច្ចេកវិទ្យាល្អឥតខ្ចោះ, ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាជាមុន។
ទុកសារ